Bokningsvillkor

  • Rökning i stugan är EJ tillåtet.
  • Stugan får tas i anspråk tidigast kl. 15.00 ankomstdagen, och skall lämnas senast kl. 12.00 avresedagen. Bytesdag är söndag.
  • Skicka gärna förfrågan via e-mail, men all bokning sker per telefon.
  • Vid bokning betalas 500 kr. i bokningsavgift. Betalning sker via konto på Länsförsäkringar bank, enligt utsänd faktura. I samband med att bokningsavgiften betalats in har hyresvillkoren accepterats. Slutbetalning sker en månad före ankomst. Vid bokning senare än en månad före ankomst, betalas hela hyran direkt.
  • Vid utebliven betalning sker automatiskt avbokning av stugan, och den öppnas upp för nya hyresgäster.
  • Återbetalning av bokningsavgift sker ej.
  • Avbokning – Om hyresgästen inte kan disponera stugan p g a sjukdom, styrkt av läkarintyg, återbetalas hälften av inbetalt belopp. Kan stugan hyras ut till annan hyresgäst återbetalas hela beloppet.
  • Hyresgästen är skyldig att städa stugan i enlighet med de instruktioner som finns i stugpärmen. Brister kan tillrättaläggas på hyresgästens bekostnad, även vid anlitande av städfirma.
  • Om det sker en skada på stugan eller inventarier skall detta snarast meddelas, samt regleras med hyresvärden.